روز ملی کوهنورد؛ روز صعود به قله‌های درون و بیرون!

روز ملی کوهنورد؛ روز صعود به قله‌های درون و بیرون!
به کسی که از کوه بالا می‌رود، کوهنورد می‌گویند اما واقعیت دیگر چیست؟