به مناسبت یکم ژوئن - روز جهانی دویدن

به مناسبت یکم ژوئن - روز جهانی دویدن
گشایش یا افتتاح روز جهانی دویدن به اول ژوئن ۲۰۱۶ بازمی‌گردد. جایی که ۲...