از دهه 60 و نوستالژی کودکی تا انسان خردمند پس از انقلابات کشاورزی و صنعتی

از دهه 60 و نوستالژی کودکی تا انسان خردمند پس از انقلابات کشاورزی و صنعتی
وقتی صحبت از دوچرخه می‌شود همگی یاد دوچرخه‌های زمان کودکی‌مان می‌افتیم...