از نقل انتقالات قرمز و آبی‌های پایتخت چه خبر؟

از نقل انتقالات قرمز و آبی‌های پایتخت چه خبر؟
دو هفته مانده به پایان لیگ بیست و یکم قهرمانی استقلال مسجل شده تیم‌ها...