از تحقیقات بر روی چاقی تا تردمیل متاورسی

از تحقیقات بر روی چاقی تا تردمیل متاورسی
چرا در کشور‌های پیشرفته نیز افراد به استفاده از تردمیل برای لاغری و رس...