یادداشتی به مناسبت ۱۳ خرداد؛ روز جهانی دوچرخه سواری

یادداشتی به مناسبت ۱۳ خرداد؛ روز جهانی دوچرخه سواری
روز جهانی دوچرخه‌سواری توجهات را به منافع استفاده از دوچرخه جلب می‌کند...