مشخص شدن رقیب سوم ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

مشخص شدن رقیب سوم ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر
ولز توانست به عنوان تیم چهارم گروه B به جام جهانی راه پیدا کند و یکی ا...