فینال لیگ قهرمانان اروپا حامل پیام بین‌المللی صلح بود!

فینال لیگ قهرمانان اروپا حامل پیام بین‌المللی صلح بود!
تمام شوت‌هایی که با توپ مسابقه زده شد، حامل پیام صلحی بود که برای میلی...