نمایشگاه ۲۱ام ورزش و تجهیزات ورزشی در تیرماه برگزار می‌شود

نمایشگاه ۲۱ام ورزش و تجهیزات ورزشی در تیرماه برگزار می‌شود
۲۱امین نمایشگاه بین‌المللی ورزش و تجهیزات ورزشی با حمایت انجمن صنفی با...